Zasady rozliczeń


  1. Płatności za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać przelewem na indywidualny numer konta bankowego, który jest umieszczony na fakturach. W tytule operacji prosimy o wpisywanie numeru faktur, za którą jest dokonywana wpłata.

  2. Wyjaśnienia i reklamacje w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat.

  3. Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej (wodomierza), należy do właściciela - administratora nieruchomości.

  4. Prognoza - wyliczana jest w oparciu o średniodobowe zużycie - wystawiana jako przewidywane zużycie (może być doręczona równocześnie fakturą z odczytu), rozliczana jest po odczycie wodomierza.Odczyt szacowany – wyliczony jest w oparciu o średniodobowe zużycie, wystawiany w przypadku braku mozliwości dokonania odczytu lub na koniec roku, rozliczany jest podobnie jak prognoza, tj. po odczycie wodomierza.

  5. W przypadku rozliczeń ryczałtowych prosimy o pisemną informację o zmianie ilości osób. Norma miesięczna na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.2002 Nr 8, Poz.70).

metryczka


Wytworzył: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018)
Opublikował: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018, 10:23:04)

Ostatnia zmiana: Lidia Wronkowska (20 listopada 2020, 14:35:54)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75