Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe 2020 r.

Michał Szpręglewski - Kierownik  Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych - [...]

Informacja

Wyłączenia jawności części B oświadczenia majątkowego dokonano na  podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713). Art. 24i. [Jawność informacji] 1. Informacje zawarte w oświadczeniu [...]

Oświadczenie majątkowe 2019 r.

Michał Szpręglewski - Kierownik  Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych [...]

Oświadczenia majątkowe 2018 R.

Michał Szpręglewski - Kierownik  Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych [...]

metryczka