Informacja w tekście łatwym do czytania - ETRWitamy na stronie Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Lisewie.

Do zadań zakładu należy:

• pobór i uzdatnianie wody,

• odbiór i oczyszczanie ścieków,

• eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,

• wydawanie technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Tu załatwisz np.:

• podpiszesz umowę na pobór wody i odprowadzanie ścieków,

• uzyskasz pozwolenie na przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

• otrzymasz fakturę za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,

• sprawdzisz stan zadłużenia za pobór wody i odprowadzanie ścieków,

• uzyskasz aktualne wyniki badań wody.

Środki wspierające komunikowanie się

W Gminnych Usługach Wodno - Kanalizacyjnych w Lisewie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
  • poczta elektroniczna – oczyszczalnia@lisewo.com
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 676 88 54

Tłumacz języka migowego

Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Gminnych Usługach Wodno - Kanalizacyjnych.

W tym celu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Jak dokonać zgłoszenia?

Aby skorzystać z usług należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

  • pisemnie na adres: Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne , ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo

  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 676 88 54

  • pocztą elektroniczną – e-mail: oczyszczalnia@lisewo.com

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - www.epuap.gov.pl

  • lub dostarczyć osobiście – Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne, ul. Boczna 13, 86-230 Lisewo.
Wniosek do pobrania (30kB) word

Załatwianie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba uprawniona w celu komunikowania się z urzędem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Gminnych Usługach Wodno - Kanalizacyjnych w Lisewie.

metryczka


Wytworzył: Michał Szpręglewski (15 października 2020)
Opublikował: Lidia Wronkowska (15 października 2020, 07:54:23)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (15 kwietnia 2021, 20:54:46)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42