Kierunki działania spółki:1) wykonanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych;

2) prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie działania Spółki, w tym:
    a) ochrona wód przed zanieczyszczeniami,
    b) ochrona przed powodzią,
    c) odwaniane  gruntów zabudowanych i zurbanizowanych;

3) propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych;

4) udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną;

5) windykacja należności z tytułu członkostwa w Spółce.

metryczka


Wytworzył: Lidia Wronkowska (11 marca 2021)
Opublikował: Lidia Wronkowska (11 marca 2021, 11:35:40)

Ostatnia zmiana: Lidia Wronkowska (11 marca 2021, 11:36:48)
Zmieniono: ZMIANA W TYTULE

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30