Ceny wody i ścieków

Ceny wody i ścieków

Stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 12.06.2020

Stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 19.06.2020 r. Podział odbiorców na grupy Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń [...]

Stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 19.06.2019 r.

Stawki obowiązujące od 12.06.2019 r.        Podział odbiorców na grupy Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób [...]

metryczka