Status prawny

Status prawny

Statut

Statut  Urzędu Gminy Lisewo - Gminne Usługi Wodno - KanalizacyjneRozdział I Postanowienia ogólne§ 1. Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne w Lisewie zwane dalej jednostką budżetową, działają na podstawie:Uchwały nr [...]

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLI/302/2018RADY GMINY LISEWOz dnia 16 października 2018 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówNa podstawie art. 19 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym [...]

metryczka