Kierunki działania

 • utrzymanie w ruchu urządzeń wodociągowych w drodze zabezpieczenia w sprawności ujęć wody, stacji uzdatniania wody, gminnej sieci wodociągowej w granicach własności gminy Lisewo (do urządzenia pomiarowego lub 1-go zaworu na przyłączu wodociągowym);

 • utrzymanie w ruchu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sieciowymi ścieków i gminną oczyszczalnią ścieków. Utrzymanie w drodze zabiegów konserwacyjnych drożności kanału przejmującego ścieki (struga Sadzka) na odcinku określonym w pozwoleniu wodno-prawnym.

 • usuwanie przecieków gminnej sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy;

 • usuwanie zatorów gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

 • zabezpieczenie sprawnego działania sieciowych przepompowni ścieków poprzez wymianę uszkodzonych elementów sterowania, zasilania oraz wymianę pomp w przypadku ich naturalnego zużycia;

 • wydawanie warunków technicznych wykonania nowych przyłączy wodociągowych (termin załatwiania 30 dni od daty otrzymania wniosku);
 • wydawanie warunków technicznych wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej (termin załatwiania 30 dni od daty otrzymania wniosku);
 • prowadzenie ewidencji odbiorców wody z wodociągu gminnego;
 • prowadzenie ewidencji dostawców ścieków przyłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
 • prowadzenie ewidencji ścieków dowożonych do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków;
 • windykacja należności z tytułu opłat za pobraną wodę i dostarczone ścieki;

 • prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków.

metryczka


Wytworzył: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018)
Opublikował: Lidia Wronkowska (23 listopada 2018, 09:58:21)

Ostatnia zmiana: Lidia Wronkowska (20 listopada 2020, 13:37:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95