KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Lisewie. Możesz z nim się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, e-mailowo: gswlisewo@wp.pl, telefonicznie: 570-029-250.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się wysyłając e-maila na adres: gswlisewo@wp.pl lub listownie na adres siedziby: ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozliczeń za wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnej na terenie gminy Lisewo.

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności dochodzenia roszczeń z tytułu działalności.

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, organy podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pana/Pani danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewniają one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas świadczenia usług melioracyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń luz rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikających z przepisów prawa podatkowego.


Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, które będą realizować jego ustawowe zadania, a także notariusze, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.                               

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi w zakresie bhp  oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań związanych z wykonywaniem i utrzymywaniem urządzeń melioracji wodnej.Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

metryczka


Wytworzył: LIDIA WRONKOWSKA (2 stycznia 2019)
Opublikował: Lidia Wronkowska (8 stycznia 2019, 13:38:45)

Ostatnia zmiana: Lidia Wronkowska (11 marca 2021, 11:06:45)
Zmieniono: AKTUALIZACJA DANYCH

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 62